Chính sách thanh toán

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc máy cà thẻ thông qua tài khoản ngân hàng của công ty.

SỐ TÀI KHOẢN TIẾP NHẬN VIỆC THANH TOÁN

STK: 88885858 

Ngân hàng ACB Hà Nội 

Tên TK: Dương Văn Bính